Pisali su o nama – Press clipping

Na samom početku pregleda članaka i priloga koji su napisani o našem portalu Pandemija.info kao i o CroResp respiratoru želimo izdvojiti nekoliko tekstova koje su napisali medicinski djelatnici. Sve ovo radimo zbog njih pa je i red da prvo navedemo njihova iskustava.

Ena Kurtić, dr. med., 12. 4. 2020.

mr. sc. Tamara Lupis, dr. med., 11. 4. 2020.

Elektronički i tiskani mediji prate naš rad od samog pokretanja portala Pandemija.info. Donosimo vam kratak pregled članaka i priloga koji su izašli o nama.

 27. 4. 2020.

 26. 4. 2020. 

25. 4. 2020. 

24. 4. 2020. 

23. 4. 2020. 

22. 4. 2020. 

20. 4. 2020. 

18. 4. 2020. 

17. 4. 2020. 

16. 4. 2020. 

 

15. 4. 2020. 

14. 4. 2020. 

13. 4. 2020. 

12. 4. 2020. 

10 4. 2020. 

9. 4. 2020. 

8. 4. 2020. 

8. 4. 2020. 

1. 4. 2020. 

30. 3. 2020. 

29. 3. 2020. 

28. 3. 2020. 

Neke od stranice koje nas navode kao izvor informacija: 

Scroll to Top