Upute za rad u domovima zdravlja tijekom pandemije COVID-19

Donosimo vam veći broj vrlo korisnih materijala koji vam mogu poslužiti za organizaciju rada u vašoj ustanovi.

Materijale nam je ustupila kolegica Daria Sladić Rimac, mag.med.techn., univ.mag.admin.sanit., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Doma zdravlja Osijek. U daljnjem tekstu možete preuzeti različite postupnike, upute, trijažne listove i druge dokumente.

U izradi Uputa sudjelovali su niže navedeni radnici Doma zdravlja Osijek i radnici u koncesiji/privatnoj praksi liječnici (abecednim redom): Vedrana Ćosić (DZO),  Mario Ćurković (DZO),  Rudika Gmajnić (koncesija/privatna praksa),  Renata Grgurić (DZO), Emanuela Ivković (DZO),  Monika Jeđud (koncesija/privatna praksa),  Dunja Ljubičić (DZO),  Eleonora Mandžukić (DZO), Vedran Nemet (DZO), Miroslav Sikora (DZO), Dunja Damjanović (DZO), Tajana Topalović (koncesija/privatna praksa),  Boris Vakanjac (DZO), magistre sestrinstva (abecednim redom): Sanja Kanisek (DZO), Daria Sladić Rimac (DZO), prvostupnica sestrinstva Mirjana Katić (DZO), dentalni asistent Sanja Pinter (DZO).

Upute su nastale na inicijativu Odjela za kvalitetu Doma zdravlja Osijek, a nakon detaljne analize odobrene su od strane Stručnog vijeća Doma zdravlja Osijek na čelu sa predsjednikom doc.dr.sc. Mario Ćurković. Svi radnici Doma zdravlja Osijek kao i radnici u koncesiji/privatnoj praksi koji dolaze raditi u prostore Doma zdravlja Osijek dužni su se pridržavati Uputa.

Upute su izrađene u skladu s trenutno dostupnim znanjima o COVID-19 i podložne su promjenama. Sve materijale možete koristiti u svojim ustanovama ili kao odličnu polazišnu točku za izradu vlastitih protokola, ovisno o karakteristikama vaših radilišta. Konkretne i konstruktivne sugestije za unaprijeđenje ovih dokumenata, molimo vas pošaljite na adresu elektroničke pošte kolegice Sladić Rimac.

Cijeli urednički tim portala pandemija.info zahvaljuje se svim radnicima Doma zdravlja Osijek na velikom trudu i dopuštenju za objavu, čime su pokazali želju da nesebično pomognu ostalima. Kao i uvijek, pozivamo vas da nam šaljete slične korisne sadržaje za dobrobit svih naših zdravstvenih djelatnica i djelatnika.

Upute za rad

Postupnici

Trijažni listovi


Javite nam ako ste pronašli pogrešku ili imate konstruktive prijedloge.

Podijelite ovaj sadržaj!

Facebook
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top