POCUS COVID 19

Uloga ultrazvuka pluća u COVID-19

Ultrazvuk može biti vrlo koristan u različitim aspektima borbe protiv novog koronavirusa. Upotreba ultrazvuka može se uključiti u protokol trijaže koji je sam po sebi od velike važnost. Dobra trijaža, između ostalog, može spriječiti širenje infekcije unutar bolnica, smanjiti opterećenje na bolničke krevete i osoblje te doprinijeti bržoj dijagnostici. Ultrazvuk svakako ima i svoje mjesto …

Uloga ultrazvuka pluća u COVID-19 Read More »